Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama; kao i obično napisan ali nije dostupan javnosti ?

pretraga protokol o sprecavanju nasilja u skolamaPonukani događajima u kojima djeca, zbog raznih oblika nasilja ili životnih situacija na koje još nisu spremni, sve češće se povlače u sebe i u nekim slučajevima, kada ne mogu iznijeti teret situacija u kojima se nalaze zbog raznih oblika nasilja nad njima odlučuju se na ono najgore - oduzimanje svog života;  pretražili smo službene stranice  Vlade HNŽ-a i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a da li postoji zakonska regulativa koja definira prava, obveze i postupanja u takvim slučajevima. Kako se kaže "slika govori više od 100 riječi" i rezultat pretrage možete vidjeti na slici :-( .

Kao i obično, Protokol postoji no, nažalost opet kao i obično, službenu verziju ( potpisanu od Ministra i ovjerenu od strane Ministarstva ) je nemoguće naći na službenim stranicama Vlade/Ministarstva.

Izgleda da mi živimo mentalno  u 17. stoljeću a fizički u 21. !?

Vjerujemo da nije moguće naći ovaj Protokol niti na oglasnim pločama škole kako je definirano u članku 27. priloženog Protokola. Ako je drugačije molim vas da nam dojavite na našu FB stranicu https://www.facebook.com/ur.nasadjeca/ ( porukom u Inbox, tajnost identiteta izvora zagarantirana ).

Cijeli "Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama" možete naći na sljedećem linku : http://nasadjeca.org/index.php/11-zakonski-akti/43-protokol-o-postupanju-u-slucaju-nasilja-u-skolama .

Postoji i protokol o međuinstitucionalnoj suradnju u slučajevima nasilja u obrazovnim ustanovama HNŽ koji možete naći na ovom linku : http://nasadjeca.org/index.php/11-zakonski-akti/44-meduinstitucionalni-protokol-o-postupanju-u-slucajevima-nasilja-u-obrazovnim-ustanovama-hnz

 

Copyright ©2020 nasadjeca.org - Design by Top 10 Binary Options
f t g m