Stav Udruge o produljenju nastave školske 2016/2017 godine

I will folow rules
Povodom nametnutog pitanja rješavanja problema nadoknade nastave u školama HNŽ, stav Udruge roditelja Naša djeca 2014 temelji se na principima poštivanja važećih propisanih dokumenata.

Odvijanje nastave u školama je definirano školskim kalendarom te je obveza pridržavati se onoga što je njime propisano. Kako je već ranijim odlukama o odgodi nastave, zbog ne uvijek jasnih okolnosti, došlo do povrede odredaba kalendara nedopustivo je dozvoliti i nadalje takvo postupanje.

To znači da je već ranije definirano koliko dugo i u kojem vremenskom intervalu traje raspust, praznik ili bilo koji drugi prekid nastave, odnosno jasno je utvrđeno i to kada se treba okončati školska godina.

Stoga je Udruga roditelja Naša djeca 2014 isključivo protiv svake manipulacije sadržajem usvojenih dokumenata kojima se utvrđuju određena pravila ponašanja, rada i slično, među koje spada i školski kalendar. Ne odobravamo njegove izmjene i prilagodbe na osnovu ishitrenih i neutemeljenih odluka.

Proljetni raspust i završetak školske 2016/2017 godine trebaju se sprovesti onako kako je to utvrđeno školskim kalendarom, a nositelji odluka kojima su do sada izazvana odstupanja od onoga što kalendar propisuje, su odgovorni za nastale propuste u vezi sa realizacijom nastavnog plana i programa.

Iz tog razloga zagovaramo preispitivanje učinkovitosti odvijanja nastave prema obrascu školskog kalendara koji se do sada primjenjivao, te poduzimanje potrebnih mjera njegovog korigiranja ukoliko se utvrde manjkavosti vezane za raspuste, praznike i druge prekide nastave. Članovi Udruge roditelja Naša djeca 2014 su na raspolaganju nadležnima u realizaciji predložene analize benefita po djecu i nastavnike u vezi sa dosadašnjom praksom odvijanja nastave.

Copyright ©2020 nasadjeca.org - Design by Top 10 Binary Options
f t g m